O nás

Občanské sdružení Nataraj již 14. rokem  organizuje a zajištuje nejrůznější setkání a kurzy  , které mají vést k osobnímu rozvoji a hlubšímu meditačnímu uvědomění jedinců i skupin,  aby nám naše životy přinášely naplnění a uspokojení a tím aby se naše planeta proměnila v místo, kde vzkvétá vědomí, vzdělanost a radost.

Cílem činnosti OS Nataraj dle stanov registrovaných Ministerstvem vnitra 11.12.2001 a doplněných o další ustanovení dne 6.5.2002 je:

1/ podpora vzdělávání, kultury a ekologie v České republice a podpora tělovýchovných a sportovních aktivit občanů prostřednictvím organizování přednášek, seminářů,výukových programů a tělovýchovných aktivit, poskytování informací, konzultací a popř. vydávání publikací zaměřených na výše uvedené oblasti.

2/ za tímto účelem bude sdružení shromaždovat finanční prostředky, zajistí vhodný objekt k vybudování střediska a postupně bude rozvíjet výše uvedené aktivity.

Helena Unmani, která již  17.rokem organizuje nejrůznější setkávání a kurzy pro hledající  a 11.rok pro OS Nataraj , nyní  se věnuje rozvoji Indického masážního studia v Praze 1 a přípravuje projekt nového vzdělávacího a meditačních centra v  Čechách .

Helena Unmani

narozena 12.8.1962, ve znamení Lva

absolventka střední pedagogické školy a 4 roky pedagogická fakulta University Karlovy, 25 let vzdělání v Aj, mluví aktivně anglicky, slovensky, německy a pasivně rusky a snad i česky.., absolvovala průvodcovský kurz.

Výcvik Sky Dancing Tantra s J. Hawkenem, asistování při dalších 3 tantrických výcvicích a nejméně 20 víkendech nebo pobytech na Krétě nebo v Anglii, organizátorka a asistentka tantrického výcviku School of Awakening, překladatelka knihy “Tantrická láska”, absolventka kurzů barevná terapie Aura-Soma 1,2,3. st., masáže všeho druhu, kreativní tanec, alchymie čaker se Sugando, Vipasana,.

Pracuje s lidmi více než 15 let v Čechách, na Slovensku, Německu a Indii. Svou odbornost a zkušenosti získává od roku 1994 v kurzech, seminářích a výcvicích u nás i ve světě.

Vede kurzy tantry a masáží 12. rokem, 7 let přestavovala a organizovala vlastní meditační centrum Nataraj ve Skalce u Doks, spoluzaložila s Prabhu Sharan v řijnu 2007 nové meditační centrum Osho Waves v Indii, u moře, v Goe, spoluzaložila a pomohla rozvinout vznikající meditační centrum v Černívsku , které vlastní John Hawken a které bylo  otevřené na podzim 2011.

Připravuje nový projekt meditačního centra v Čechách , kde by se měly realizovat vzdělávací nebo meditační pobyty ,spočinutí nebo jednoduše přijemná dovolená v klidu přírody.

Často jezdí do Indie, kde má zázemí a  často se účastní Osho meditací v Osho meditation resort… v Goe, užívá si koupaní ve vlnách oceánu a meditačně občas spočine i v chrámech a na severu pod Himalájemi třeba Dharamsale nebo Bhagsu.


Těšíme se na setkání

Helena Laxmi Unmani

Novy tel. 736223133